Wij zijn de gemeente Waadhoeke zeer erkentelijk voor hun royale schenking waardoor dit evenement mede tot stand is gekomen.