Titel foorstelling en inhoud

De ‘Golf fan Onrust’ is ’n deur skryfster Simy Sevenster romantiseerd ferhaal over ‘Broedertrouw’, de erbaaiersopstand an de Ouwe-Dyk, opricht novimber 1889. 

Na de oprichting fan deuze erbaaiersbeweging kwam d’r ’n politike golf fan onrust over ’t noorden fan Frysland. De regering in den Haag stuurde destiids útaindlik soa’n 100 man infantery, feldwachters en ’n antal marsisee na de Ouwe-Dyk om de stakings-opstand hier de kop in te drukken. ’t Plak der’t de mânly legerd worden waar de skoal. Der worde gyn les meer geven, de skoalkines binne destiids gedurende die perioade na hús toe stuurd.

’t Lokasy-theater ‘Golf fan Onrust’ sil opfoerd worre op 30 juny ant en met 3 july 2022 met as reservedatum 4 july 2022.

De unike lokasy hierfoor lait achter mesinefabryk Meijer rôndom de fiver. ’t Opene lândskap achter’dyk wort een met ’t dekôr fan ’t stik en doe en nou gaan hierbij innander over.

’t Openluchtspel Golf fan Onrust speult him ôf dichtebij de foormalige herberg, destiids fan Jintsy Schulp, en oprichtingsplak fan ‘Broedertrouw’. Ok de geskidenis fan ’t Loa in Westhoek wort hierin belicht, ferhaal en geskidenis fan de Ouwe-Dyk worre in dut stik prachtig metnander ferweven. De foorberaidings binne al in folle gang.

Besetting Lokasy-theater

Wij kinne melde dat regisseur Rense Rotsma beraid is om de regy fan de ‘Golf fan Onrust’ op him te nimmen. Rotsma is ’n beflogen en kreatyf theatermaker, die’t syn sporen binnen de theaterwereld al meer dan ferdiend het. Wij hewwe as kommissy dan ok ’t folste fertrouwen in him.

De rôlen foor dut stik sille beset worre deur hoofdsaaklik amateurspeulers út de omgeving, wij as kommissy fine ‘t fan belang soafeul mooglik speulers út de regio te halen, dut fergroat de betrokkenhyd fan de speulers maar ok dat fan ôns peblyk.

Foor de direkte besetting binne soa’n 40 speulers norig, kines (der’t ok ferlet fan is) en figuranten niet metrekend. Op 1 november 2021 hewwe wij ’n înformasy-aven houwen, hier telden wij soa'n 50 anwezigen, 'n geweldige opkoms. Feerder sil d'r foor de ‘Golf fan Onrust’ weer ’n bouploeg komme motte foor ’t dekôr, en binne d’r nagal wat figuranten norig, muzikanten, bemînsing licht en geluud, grimeurs, kledingkommissy ens.

Wij houwe jim op de hoogte, 

Kommissy WHBD2022